Дейност на местата за настаняване през април 2019 г. в област Шумен

През април 2019 г. в област Шумен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 768, а на леглата – 1 602. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.6%, а броят на леглата – с 1.1%.