Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 90.6 хил., от които 51.9 хил. са мъже, а 38.7 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.9 хил., а спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 6.5 хиляди.