Брачност и бракоразводност в област Враца през 2018 година

БРАЧНОСТ

През 2018 г. броят на сключените бракове в област Враца е 451, или с 13% повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 60.7% (274) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 165, следвана от община Козлодуй – 84, а най-малко са в община Хайредин само 6.