Детски ясли в област Бургас през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Бургас функционират 41 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 838 места в тях. В градовете детските ясли са 39 с 1 809 места, а в селата – 2 с 29 места.