Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 204.8 хил., от които 114.4 хил. са мъже, а 90.3 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5%.