Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.9 хил., от които 43.4 хил. са мъже, а 33.5 хил. са жени.