Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2019 година

През март 2019 г. в област Добрич са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.4 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях нарастват съответно с 2.2, 4.9 и 4.2%.