Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2019 година в област Добрич

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2019 г. нарастват с 1.4% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 38.0 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица както в обществения, така и в частния сектор се увеличава съответно с 0.1% (до 10.3 хил.), и с 1.9% (до 27.7 хиляди).