Образованието в област Добрич през 2018/2019 учебна година

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 5.0 хил. деца, или с 1.3% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 5.7 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 4.6 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 585 и 410 ученици.

• Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 764.