Детски ясли в област Сливен през 2018 година

Към края на 2018 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 665 места в тях и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се е увеличил със 7.6%.