Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Смолян през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Смолян на отчет[1] в детските педагогически стаи (ДПС) саводени 120 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2017 г. намалява с 2 лица (1.6%) .

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 71.7%, а малолетни (на възраст от 8 до 13 г.) са 28.3%;
  • Момчета са 101 лица (84.2%), а   момичета – 19 или 15.8%;
  • Учащи са 107 лица (89.2%);
  • В криминогенна среда живеят 87 лица (72.5%).

Броят на заведените на отчет през годината в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни е 39, или 32.5% от всички водени на отчет лица като 48.7% от тях са малолетни. В сравнение с 2017 г. броят на новозаведените нараства с 8.3%.


[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.