Образование в област Сливен през учебната 2018/2019 година

През учебната 2018/2019 г. детските градини в област Сливен са 61 и броят им остава непроменен спрямо 2017/2018 учебна година. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2018/2019 г. е 6 432, което е със 180, или с 2.9% повече от броя им през предходната година.