Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетните лица в област Враца 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 358. В сравнение с 2017 г. (312) броят им нараства с 14.7%. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през годината в областта е 137. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните: • 76.8% са непълнолетни, а 23.2% – малолетни; • Момчета са 299 (83.5%), а момичета – 59, или 16.5%; • Учащи са 219 малолетни и непълнолетни лица, или 61.2%; • В криминогенна среда са живели 186 (52.0%) малолетни и непълнолетни.