Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. нарастват с 1.1 хил., или с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 52.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.9% и „Образование“ с 8.5%.

В края на март 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.3 хил., или с 2.5% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2019 г. е 840 лв., за февруари – 860 лв. и за март – 882 лева.