ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА

През март 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 50 места за настаняване с общ капацитет 2 021 легла, от които 22 хотели с 1 115 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г., е 16 818, като от тях 11 145 са от български граждани, а 5 673 – от чужденци. Спрямо март 2018 г. нощувките бележат увеличение с 5.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 18.5%, а при гостите от страната се запазва техния брой. През март 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 53.5% от всички нощувки на български граждани и 22.1% от тези на чужденци.