Население и демографски процеси в област Ловеч през 2018 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Ловеч е 124 873 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 088 души (1.6 %). Мъжете са 60 836 (48.7%), а жените – 64 037 или на 1 000 мъже се падат 1 053 жени.