Имената на родените през 2018 година в област Добрич

С течение на времето се променят и имената, които родителите избират за своите наследници. През 2018 г. са използвани 628 различни имена за живородените 1 293 деца в областта, а 9 деца имат двойни имена. През изминалата година се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата (341 имена), отколкото при момчетата (287 имена). За сравнение през 2011 г. имената са 873 за живородените тогава 1 843 деца, а през 2017 г. използваните имена са 665 за 1 400 деца в област Добрич. По принцип се раждат повече момчета. През 2018 г. броят на момчетата (667) е с 41 по-голям от този на момичетата (626), или на 1 000 живородени момчета се падат 939 момичета.