Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Благоевград през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Благоевград са водени 449 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 56, или 14.2%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 73.7%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 26.3%;
  • Момчета – 382 (85.1%);
  • Учащи – 273 лица (60.8%);
  • В криминогенна среда живеят 160 малолетни и непълнолетни (35.6%).

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.