Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Добрич през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 214 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 16.1% по-малко в сравнение с 2017 г. (255 лица).