Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. броят на водените на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) малолетни и непълнолетни лица в област Сливен е 311.