Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. в област Бургас, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 291 и спрямо 2017 г. се увеличава с 9.8%.