Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в област Перник през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Перник са водени 162 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява с 16, или с 9.0%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 127 лица, или 78.4%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) –  35 лица, или 21.6%;
  • Момчета – 126 (77.8%);
  • Учащи – 127 лица (78.4%);
  • В криминогенна среда живеят 117 малолетни и непълнолетни (72.2%).