Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 171 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява с 24, или с 12.3%.