Население в област Шумен през 2018 година

Към 31 декември 2018 г. населението на област Шумен е 172 355 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 15-то място по брой на населението, непосредствено след Добрич (173 831 души) и преди Враца (162 549 души). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 611 души, или с 0.4%, при намаление от 0.7 % общо за страната.