Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2019 година

През януари 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.