Брутен вътрешен продукт за област Враца през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област Враца през 2017 година е 1 953 млн. лв. Това нарежда областта на 11- то място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 19.7%. Произведеният в областта БВП е 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 11 684 лв. от стойностния обем на показателя