Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Добрич са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.4 хил., а на леглата – 5.1 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, броят на стаите и леглата в тях нарастват съответно с 14.3, 20.1 и 25.9%.