Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 209.3 хил., от които 119.9 хил. са мъже, а 89.4 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%.