Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 72.9 хил., от които 40.4 хил. са мъже, а 32.5 хил. са жени.