Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 008, а на леглата – 4 430. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях – с 1.3%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г. е 49 577, или с 0.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.9% от тях са осъществени от български граждани и 4.1% – от чужди. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 12.2%, следвани от Израел – 9.9% и бившата югославска република Македония – 9.4%.