Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 108 обикновени домакинства и 207 лица, а за страната анкетираните са 4 223 домакинства и 9 275 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че 75.2% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, като е отбелязан ръст от 12.9 процентни пункта спрямо предходната година. В България 72.1% от домакинствата имат интернет в домовете си.