Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Търговище са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 323, а на леглата – 636.

Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2018 г. е 3 323, или с 10.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 16.2%, а от чуждестранни туристи са с 20.4% повече.