Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Добрич са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.4 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, броят на стаите и леглата в тях нарастват съответно с 30.6, 46.3 и 42.7%.