Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2017 година

За област Бургас в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 30 070 нефинансови предприятия, в които работят 122 937 лица, произведена е продукция за 12 939 млн. лв и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 949 млн. лева.                                                                                                                                                                                                                                                                През 2017 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 20 733, със загуба приключват 5 547, и с нулев резултат 3 790.