Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.