Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2018 г. е 53.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.1 процентни пункта. През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 106.5 хил., от които 61.5 хил. са мъже и 45.1 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 4.8%, като с 7.1% нараства броят на мъжете и с 2.0% – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2018 г. е 72.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. нараства с 4.3 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2018 г. в Софийска област са 105.3 хил., като 60.8 хил. от тях са мъже и 44.5 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 4.4%, като броят на заетите мъже нараства с 6.7%, а този на жените – с 1.4%.