Наети лица и средна брутна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2018 г. са 58.5 хил. или с 0.8% по-малко спрямо края на юни 2018 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2018 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2018 г. е 1 116 лв., за август – 1 057 лв. и за септември – 1 153 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 109 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през трето тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 117 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала почти от два пъти – от 549 лв. за първо тримесечие на 2009 г. до 1 109 лв. за трето тримесечие на 2018 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през трето тримесечие на 2011 г. – с 5.5%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.