Дейност на местата за настаняване през октомври 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Шумен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 697, а на леглата – 1 423. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 7.0%, а броят на леглата в тях – с 11.2%.

През месец октомври 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в девет от десетте общини в област Шумен.