Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2018 година

PDF файл

През октомври 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през октомври 2018 г. достигат 1 321 914 лв., или с 1.6% повече в сравнение с октомври 2017 година, като приходите от нощувки на български граждани нарастват с 5.1%, докато тези от нощувки на чужди граждани намаляват с 6.5%.