Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Шумен през 2018 година

Пълен текст в PDF файл

Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2018 г. в област Шумен са анкетирани 83 обикновени домакинства и 180 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от дванадесет населени места – 5 града и 7 села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 70.5% от домакинствата в област Шумен (72.1% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010-2018 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 45.3 процентни пункта.