Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2018 година

PDF_файл

През октомври 2018 г. в област Кърджали са функционирали 33 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 524, а на леглата – 1 067. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 9.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г. е 6 906 и намалява с 3.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 0.1%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 5.4%.

През октомври 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 56.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 55.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 43.2% и 44.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 55.3% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 9.5%, Германия – 8.2% и Гърция – 5.4%.