Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.8 хил., от които 40.5 хил. са мъже, а 36.3 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 74.3 хил., като 39.4 хил. от тях са мъже, а 34.9 хил. са жени.