Дейност на местата за настаняване през септември 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 738, а на леглата – 1 538. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава със 7.3%, а броят на леглата в тях – с 0.5%.

През месец септември 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.