Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Добрич са функционирали 143 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 25.1 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 0.7%, броят на стаите запазва нивото си, а леглата в тях намаляват с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 259.2 хил., или с 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.