Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 99 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 10 лица и са ранени 118 души. В сравнение с 2016 г. се наблюдава увеличение на ПТП с 3.1%, а на ранените лица – с 2.6%. Регистрирано е увеличение на броя на загиналите лица – с 25.0% (Фиг.1).
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2017 г. в област Кюстендил е 1.4%, а на ранените и загиналите – съответно 1.4 и 1.5%.
Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 90, или 90.9% от общия брой за областта. От тях 6, или 6.7% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е 84, или 93.3%.
През 2017 г. в областта всички загинали лица при ПТП са по вина на водачите на лични ППС.
В област Кюстендил броят на пътнотранспортните произшествия е най-голям през месец август – 13, или 13.1% от общия брой ПТП. Най-малък брой ПТП има през месеците януари и февруари 2017 г. – по 5 броя. През месеците юли и декември ранените лица са най-много – съответно 15 и 14, или 12.7 и 11.9% от общия брой за годината. По 3 загинали лица има през месеците януари и април, а през месеците март и септември – по 2.