Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Добрич са функционирали 167 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.2 хил., а на леглата – 29.7 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях нараства съответно с 3.7, 2.5 и 2.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 701.0 хил., или с 2.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.