Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2018 г. е 54.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.8 процентни пункта. През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 108.8 хил., от които 60.4 хил. са мъже и 48.4 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 6.1 %, като с 6.3 % нараства броят на мъжете и с 5.9 % – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2018 г. е 73.6 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. нараства с 6.0 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2018 г. в Софийска област са 107.3 хил., като 59.4 хил. от тях са мъже и 47.9 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 6.8%, като броят на заетите мъже нараства с 6.8%, а този на жените – с 6.7 %.