Статистика на Европейските градове 2016 – Варна

Пълен текст в PDF файл

Urban Audit е проект на Европейската комисия, който се съфинансиране от държавите участнички в него. Целта на проекта е осигуряване на надеждна и сравнима в географски и времеви аспект информация за градовете и функционалните им урбанизирани зони по показатели за демографското и социално-икономическото им състояние. Urban Audit е от малкото източници на официална статистика на ниво град.

Проектът започва пилотно през 1999 година. С пълен обхват Urban Audit се провежда през 2003 г. за петнайсетте държави – членки на Европейския съюз. През 2004 г. в изследването се включват десет нови държави членки плюс България, Румъния и Турция.

От 2010 г. Националният статистически институт осигурява информация за 18 града и 17 териториални образувания, съставени от 58 общини, формиращи техния хинтерланд, а през 2016 г. започна работа по следващия цикъл от проекта, имащ за цел да събере данни за 2015 – 2016 година.