Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 652.

Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2018 г. е 4 479, или с 16.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 22.8%, а от български граждани са с 11.3% по-малко