Честване на европейски ден на статистиката в Смолян

PDF_файл

Европейският ден на статистиката (20 октомври) беше отбелязан в Смолян със среща на служители на отдел „Статистически изследвания – Смолян“ към Териториално статистическо бюро – Юг, с ученици и преподаватели от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“.

Срещата се проведе в Актовата зала на гимназията и започна с кратка презентация за НСИ и Евростат (исторически бележки, структура, стратегия и цели), която беше представена от Н. Славов – началник на ОСИ – Смолян. Д. Дариткова и Г. Чакърова – главни експерти в отдела – запознаха присъстващите с работата на статистиците.

Учениците научиха за регламента, календара и наградите на предстоящата Европейска олимпиада по статистика за ученици 2019.

От името на Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ поднесоха подарък на отдел „Статистически изследвания – Смолян“ по случай празника, а на преподавателите и учениците бяха предоставени статистически материали – брошури, издания и други.